Studia podyplomowe, kursy dokształcajce oraz szkolenia

Tworzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń - wewnętrzne przepisy PRz:

- Uchwała Nr 63/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów, dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać programy w tym plany kursów dokształcających i szkoleń oraz zasad ich tworzenia i znoszenia

- Uchwała Nr 25/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 63/2017

- Uchwała Nr 64/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów, dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia studiów podyplomowych oraz zasad ich tworzenia i znoszenia

- Uchwała Nr 26/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/2017

Kalkulacja kosztów kształcenia - wewnętrzne przepisy PRz:

Uchwała nr 45 /2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 2018/2019 zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie oraz liczebności grup

- Zarządzenie Nr 1/2008 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych

- Zarządzenie nr 32/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za pracę w godzinach ponadwymiarowych

- Zarządzeniu nr 33/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych

- Zarządzeniu nr 41/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zasad finansowania, kalkulacji kosztów kształcenia oraz ustalania odpłatności za studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia prowadzone na Politechnice Rzeszowskiej

Zarządzeniu nr 50/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 33/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych

- Wzór kalkulacji

Dokumenty obowiązujące przy zatrudnianiu osób realizujących zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy cywilnoprawnej:

- Wzór wniosku o zawarcie umowy z osobą fizyczną

- Wzór wniosku o zawarcie umowy z firmą

- Kwestionariusz osobowy

- Oświadczenie o wykonywaniu zlecenia poza godzinami pracy 

- Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych

- ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia

- ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

- ZUS ZWUA - wyrejstrowanie z ubezpieczeń

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję